Denna hemsida/app är inte aktiv för tillfället. Du når tillsvidare Kajos Pizzeria på telefon 0418-222 66.